Aile Ve Miras Hukuku

 • Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • İhtarname ve İhbarname Hazırlanması,
 • Nişan Hukukundan Kaynaklanan Davalar,
 • Evlilik İznine İlişkin Davalar, (yaş küçüklüğü, kısıtlılık)
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Nafaka Davaları,
 • Ziynet Davaları,
 • Soy Bağının Reddi Davaları,
 • Babalık Davaları,
 • İddet Müddetinin Kaldırılmasına İlişkin Davalar,
 • Mal Ayrılığı Davaları,
 • Aile Konutu Şerhinin Konulmasına İlişkin Davalar,
 • Veraset İlamının alınmasına ilişkin iş ve işlemlerin takibi,
 • Veraset İlamının İptali Davaları,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Terekenin Tespiti Davaları,
 • Tenkis Davaları,
 • Muris Muvazaasına İlişkin Davalar,
 • Mirasın Reddi Davaları,
 • Evlat Edinme Sözleşmesi, Mal Rejimi Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi gibi Sözleşmelerin hazırlanması,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*