Bir Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır?

Bir Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır? Bizlere sorulan ve merak edilen konulardan biri de evlilik birliğinin 1 yıl dolmadan nasıl sonlandırılacağıdır; ...
Daha Fazlasını Oku

Boşanma Davasında Yetki

Boşanma Davasında Yetki Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa ...
Daha Fazlasını Oku

Yaş Küçültme Davası

Yaş Küçültme Davası Yaş küçültme davaları ülkemiz de çok fazla karşılaşılan bir dava türüdür. Türk Medeni Kanunu’nda mahkeme kararı olmadıkça ...
Daha Fazlasını Oku

Ortak Velayette Nafaka

Ortak Velayet Nedir? Şartları ve Nafaka Ortak velayette nafaka konusunu izah edebilmek için öncelikle velayetin hukukumuzda ki tanımını ve müşterek ...
Daha Fazlasını Oku

YAŞ BÜYÜTME DAVASI

YAŞ BÜYÜTME DAVASI Ülkemizde nüfusa yanlış yazılma oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Türk Medeni Kanunu’nda mahkeme kararı olmadıkça nüfusta ki ...
Daha Fazlasını Oku

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA Boşanma davası devam ederken zina başlıklı yazımızda farklı bir boşanma sebebiyle açılan dava sırasında öğrenilen zina eylemi ...
Daha Fazlasını Oku

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA Bilindiği üzere evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte de eşlerin ...
Daha Fazlasını Oku

Sendika Yöneticiliği ve Kıdem Tazminatı

Sendika Yöneticiliği ve Kıdem Tazminatı İşçi, sendika yöneticisi olduğu gerekçesiyle iş akdini askıya alabileceği gibi feshederek kıdem tazminatı da alabilir ...
Daha Fazlasını Oku

Sağlık Sebebiyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

Sağlık Sebebiyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ...
Daha Fazlasını Oku

Mirasın Reddi

MİRASIN REDDİ NEDİR? Mirasın reddi, murisin (mirasbırakanın) ölümü üzerine kanuni veya atanmış mirasçılarının, kendilerine geçen mirası kabul etmeme hususundaki ileri ...
Daha Fazlasını Oku

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

KIDEM TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden ...
Daha Fazlasını Oku

Alacakların Ödenmemesi Nedeniyle Fesih ve Kıdem Tazminatı

“Alacakların Ödenmemesi Nedeniyle Fesih ve Kıdem Tazminatı” İşçi, emeğini satarak geçinmektedir. Bu nedenle, maaşının, fazla mesai alacağının veya diğer herhangi ...
Daha Fazlasını Oku

İstifa Eden Çalışanın Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl 3600 Gün Şartı İle İstifa Eden Çalışanın Kıdem Tazminatı Hakkı Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine istinaden, ...
Daha Fazlasını Oku

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alır

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alır? İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmişse her şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İşverenin ...
Daha Fazlasını Oku
Kıdem Tazminatı

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alamaz?

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alamaz? İşçinin Sadakat Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı İşçi, iş ilişkisi devam ederken işverene sadakatsiz davranışlardan ...
Daha Fazlasını Oku
ihbarname ihtarname

İHTARNAME / İHBARNAME NEDİR?

İHTARNAME / İHBARNAME NEDİR? İhtarname’nin tanımı Noterlik Kanunu 98. Madde’de yapılmıştır. Buna göre ihtarname “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, ...
Daha Fazlasını Oku