Boşanma Davasında Yetki

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme için davacıya seçme olanağı verilmiştir.

Boşanma davasında yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yani boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi tarafından kendiliğinden nazara alınarak yetkisizlik kararı verilemez. Yetkili mahkeme doğru gösterilmemişse aile mahkemesi hâkiminin kendisinin yetkili mahkemeyi tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Boşanma davasında yetki hususunda tercih hakkı davacıya aittir. Boşanma davasında yetkili mahkeme dava tarihinde ki eşlerin yerleşim yeri mahkemesine göre belirlenir. Şöyle ki:

Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi(Yerleşim yeri bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.)

Kadın Eşin Yerleşim Yeri

Ayrı ev açma olanağı olmayan kadının baba evine dönmesi sonucunda uygulamada “baba evine sığınan kadının yerleşim yeri, baba evinin bulunduğu yer mahkemesidir.”

 • Ayrı ev açma olanağı olmayan kadın yerleşim yeri olan baba evinin bulunduğu yer yerine yakınlarının-ablasının-abisinin yanına gitmişse o yerin yerleşim yeri olduğunu kanıtlamak zorundadır.)
 • Nüfusa kayıtlı olunan yer yerleşim yerinin orası olduğunun kanıtı değildir.)
 • Emekli olan erkek ya da kadın eşin özellikle emekli maaşını almak için gösterdiği yerde sürekli kalacağı var sayılır tabi akside ispatlanabilir.)

Erkek Eşin Yerleşim Yeri

Kocanın sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer onun yerleşim yeridir. Bu yer genellikle kocanın iş ve aile ilişkilerinin yoğunlaştığı ve onun yaşamında ağırlık merkezini oluşturan bir yerdir. Kocanın sürekli kalmasının yanında o yerde onun belli bir süreyle de oturması gerekir.

 • Nüfusa kayıtlı olunan yer yerleşim yerinin orası olduğunun kanıtı değildir.)
 • Emekli olan erkek ya da kadın eşin özellikle emekli maaşını almak için gösterdiği yerde sürekli kalacağı var sayılır tabi akside ispatlanabilir.)

 Eşlerden birinin yerleşim yeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Muhtarlık belgesi yerleşim yerini kanıtlayan bir belge değildir.
 2. Yargıtay uygulamasında çalışılan yer tek başına yerleşim yeri olarak kabul edilmemektedir(memuriyet sebebiyle çalışılan yer, serbest olarak çalışılan yerlerde buna dahildir.)
 3. Eğitim kurumunda, sağlık kurumunda, bakım kurumunda, ceza kurumunda bulunmak yerleşim yeri edinme sonucu doğurmaz.

Son Defa 6 Ay Birlikte Oturulan Yer

 • Eşler davadan önce ortak olarak son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de boşanma davasını açabilir.
 • Yetkili olarak gösterilen yerde ayrı yaşamaya başlamadan önce 6 aydan beri birlikte oturma varsa o yer yetkilidir.
 • Son defa 6 ay birlikte yabancı bir ülkede oturulmuşsa o yer mahkemesi yetkili olarak gösterilmez.

!!!Sonuç olarak, Türk hukuk düzeni bağlamında, aile mahkemelerinin yetkisi, öncelikli olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve yetkiyi belirleyen düzenlemelere göre; özel bir düzenleme bulunmaması halinde de, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun mahkemelerin yetkisine ilişkin hükümlerine göre tayin edilecektir. Bu çerçevede, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve vesayet dışında kalan aile hukukuna ilişkin dava ve işlerde, aile mahkemelerinin yetkisini belirleyen bazı kurallar vardır. Bu kuralları ve boşanma davasında yetki konusunun ayrıntıları hakkında bilgi almak için hukuk büromuzu arayarak randevu talebinde bulunabilir, uzman avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.