Bir Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır?

Bir Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır?

Bizlere sorulan ve merak edilen konulardan biri de evlilik birliğinin 1 yıl dolmadan nasıl sonlandırılacağıdır; maalesef uygulamada 1 yılı doldurmamış evlilikler için anlaşmalı boşanma davası mümkün değildir.

Evliliklerinde 1 yıl dolmadan boşanma davasını anlaşmalı boşanma Continue reading

Continue reading...

Boşanma Davasında Yetki

Boşanma Davasında Yetki

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme için davacıya seçme olanağı verilmiştir.

Boşanma Continue reading

Continue reading...

Yaş Küçültme Davası

Yaş Küçültme Davası

Yaş küçültme davaları ülkemiz de çok fazla karşılaşılan bir dava türüdür. Türk Medeni Kanunu’nda mahkeme kararı olmadıkça nüfusta ki kaydın değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.

Yaşını Küçültmek İsteyen Kişi Bu Davayı Hangi Mahkemede Ve Kime Karşı Açmalıdır?

Continue reading...

Ortak Velayette Nafaka

Ortak Velayet Nedir? Şartları ve Nafaka

Ortak velayette nafaka konusunu izah edebilmek için öncelikle velayetin hukukumuzda ki tanımını ve müşterek çocuklar adına mahkeme tarafından belirlenecek olan nafaka kavramını kısaca özetlemek gerekir.

Velayet

küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin Continue reading

Continue reading...

YAŞ BÜYÜTME DAVASI

YAŞ BÜYÜTME DAVASI

Ülkemizde nüfusa yanlış yazılma oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Türk Medeni Kanunu’nda mahkeme kararı olmadıkça nüfusta ki kaydın değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu yazımızda sizlere yaş büyütme davasının açılış usulü ve sürecinden bahsedeceğiz. Yaşını büyütmek isteyen kişi bu Continue reading
Continue reading...

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

Boşanma davası devam ederken zina başlıklı yazımızda farklı bir boşanma sebebiyle açılan dava sırasında öğrenilen zina eylemi karşısında hangi dava yolunu seçeceğimizden bahsetmiştik. Gelelim yalnızca zina sebebiyle açılan boşanma davasının hukuki bakışına.

Evlilik birliğinin kurulması sonucunda eşler Continue reading

Continue reading...

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA

Bilindiği üzere evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte de eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak,
  • Müşterek çocukların bakımına, eğitim ve Continue reading
Continue reading...

Sendika Yöneticiliği ve Kıdem Tazminatı

Sendika Yöneticiliği ve Kıdem Tazminatı

İşçi, sendika yöneticisi olduğu gerekçesiyle iş akdini askıya alabileceği gibi feshederek kıdem tazminatı da alabilir.

İşçi, sendikal gerekçelerle iş akdini askıya aldığında, bu sendikal görevin bitmesi veya işçinin sendikal görevi bırakması halinde işveren, işçinin talebi Continue reading

Continue reading...

Sağlık Sebebiyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

Sağlık Sebebiyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi, iş akdini feshedebilir. Örneğin, kimyasal ürünler üreten işyerinde gerekli sağlık kurallarına uyulmadan çalışılmasının talep Continue reading

Continue reading...

Mirasın Reddi

MİRASIN REDDİ NEDİR?

Mirasın reddi, murisin (mirasbırakanın) ölümü üzerine kanuni veya atanmış mirasçılarının, kendilerine geçen mirası kabul etmeme hususundaki ileri sürmüş oldukları beyanlardır. Kanun mirasın reddi hakkını, kanuni ve atanmış mirasçılara tanımıştır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa Continue reading

Continue reading...