Danışmanlık

Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı, Avukatlık Kanunu’nun 44/b Maddesi uyarınca Ankara Barosu’nun 19 Ortaklık Sicil Numarasına kayıtlı olarak 2015 yılında Ankara’da faaliyete başlamıştır.

Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına; PPP (Kamu Özel İşbirliği), Enerji Hukuku, İnşaat Hukuku, Maden Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Özelleştirmeler, Kamu İhaleleri, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz bir Kurumun günümüz şartlarında karşılaşacağı her kapsamda sorunu çözebilecek teknolojik ve fiziki altyapıya sahiptir.

 

Kurumunuz özelinde ihtiyaç duyulacak hukuki konularda sunulacak danışmanlık ve avukatlık hizmetimizin kapsamını;

 

 • Kurumunuzun taraf olduğu, icra, dava ve tahkim dosyalarının en etkin biçimde takibi ile çözüme kavuşturulması,
 • Kurumunuzun taraf olduğu arabuluculuk dosyalarının takibi ile çözüme kavuşturulması,
 • Kurumunuzun alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü hukuki sürecin takibi ile çözüme kavuşturulması,
 • İpotek, teminat, leasing, factoring ve benzeri işlemlerin takip edilmesi,
 • Risk yönetimi,
 • Sözleşme yönetimi,
 • Hukuki yazışmaların yapılması,
 • Kurumunuzu etkileyen mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeler,
 • Kredi, finansman ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve görüş verilmesi,
 • Sözleşme müzakereleri, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması ve görüş verilmesi,
 • Şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler,
 • Her türlü Bireysel ve/veya Kurumsal kredi dosyalarının (taşıt, kredi kartı, konut, ihtiyaç, ticari krediler vb) yürütülmesi, teminatların paraya çevrilmesi ve ipotek alınması, sair hukuki takip ve işlerin yapılması,
 • Kurumunuzun talebi doğrultusunda günlük, haftalık veya aylık raporlamalar, Oluşturmaktadır.

 

Söz konusu hizmetlerin her aşamasında, uzman avukatlarımızla birlikte; konusunda uzman danışmanlarımız ile uzun yıllar Danıştay ve Yargıtay’da görev yapmış hakim ve savcılar etkin bir şekilde görev almaktadır.

Her kurumun ve hatta kurum içindeki her departmanın ihtiyaçlarının ve işleyişinin farklı olduğu bir gerçektir. Fakat her kurumun ortak paydası/beklentisi en kısa yoldan, en hızlı şekilde ve en lehe olacak biçimde ihtilafların çözüme kavuşturulmasıdır. Hatta bir adım ötede de önleyici denetim mekanizmalarıyla ihtilafların önüne geçilmesidir.

Kurum içindeki tüm departman ve kişilerle koordineli bir şekilde, gerekli planlamaların yapılması ve en kısa yoldan çözüme ulaşılması temel hedefimizdir. Kurumların beklentisi de bu yöndedir.

Kurum bünyesindeki hukuk müşavirlikleriyle; danışman/sözleşmeli avukattan ziyade, takım arkadaşları olarak birlikte hareket etmeyi önemsemekteyiz. Hukuk departmanı olmayan şirketler bakımından ise, sunduğumuz hizmetler, bir hukukçuyla çalışmanın öneminin ve zaruretinin altını çizen bir anlayışla hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. 

Şeffaf ve güvenilir hizmet anlayışı ile çıktığımız bu yolda; bilgilendirme toplantıları ve düzenli raporlamalar hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Çalışma prensiplerimizin ve iş ahlakımızın ortak olduğunu düşünüyorsanız, sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.