Enerji Ve Maden Hukuku

 • Hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak lisans, ruhsat ve izin başvuruları ile takibi,
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu kararlarına itiraz ve kararların iptali ile ilgili hukuki sürecin işletilmesi,
 • MİGEM kararlarına itiraz ve kararların iptali ile ilgili hukuki sürecin işletilmesi,
 • Proje Şirketlerinin kuruluş, birleşme ve devralma işlemlerinin takibi,
 • Due Diligence,
 • Proje Şirketlerinin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili,
 • İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Lisans sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Rödovans sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Üretim paylaşım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeler,
 • Kurumunuzu etkileyen mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeler,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*