Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku

 • Hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve tadili,
 • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvuruları ile başvurulara itirazlar dahil her türlü hukuki sürecin takibi,
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdindeki tüm işlerin takibi,
 • İptal davaları,
 • Ceza davaları,
 • Telif hakkı ihlalinden kaynaklanan davalar,
 • Haksız rekabetten kaynaklanan davalar,
 • Tecavüzün ref’i ve men’i davaları
 • Tecavüzün ve eser sahibinin tespiti davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*