İcra Ve İflas Hukuku

 • Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri,
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesine İlişkin İcra Takipleri,
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi,
 • İlamlı ve İlamsız Takipler,
 • Kira Alacağına Dair Tahliye İşlemleri,
 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye ve Teslimine İlişkin İcra Takipleri,
 • Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra Takipleri,
 • Para Borcuna veya Teminat Verilmesine İlişkin İcra Takipleri,
 • Her türlü Bireysel ve/veya Kurumsal kredi dosyalarının (taşıt, kredi kartı, konut, ihtiyaç, ticari krediler vb) yürütülmesi, teminatların paraya çevrilmesi ve ipotek alınması,
 • İhtarname ve İhbarname Hazırlanması,
 • Konkordato Başvurusu,
 • Konkordato Davalarının Takibi,
 • Aciz Vesikası Alınması,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*