İdare Ve Vergi Hukuku

 • İdareye başvuru ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, takibi,
 • İdare, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da görülen davaların takibi,
 • İdari işlemlere ilişkin İptal Davaları,
 • İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklı Tam Yargı (Tazminat) Davaları,
 • İdari para cezaları kaynaklı davalar,
 • Yürütmenin durdurulması talepli davalar,
 • Vergi uyuşmazlığından kaynaklanan davalar,
 • Vergi cezalarına karşı yapılacak itiraz ve davaların takibi,
 • İmar mevzuatından kaynaklı davalar,
 • İhale dosyalarının hazırlanması aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İhalenin iptaline ilişkin itiraz ve başvuruların yapılması,
 • Kamu İhale Kanunundan Kaynaklanan Davalar,
 • Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ile ilgili davalar ve hukuki sürecin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*