İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

 • FIDIC Sözleşmeleri,
 • EPC ve Turnkey Kontratları,
 • Shell&Core İnşaat Sözleşmeleri,
 • İhtarname ve İhbarname Hazırlanması,
 • Sözleşmelerin Hazırlanması, Yorumlanması ve Tadili,
 • Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Alt-Üst Yapı Projeleri,
 • Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Tapu Sicilleri ve Belediyelerdeki iş ve işlemlerin takibi,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO),
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri,
 • Kooperatiflerle İlgili Hukuki Danışmanlık Hizmeti ve Uyuşmazlıkların Halli,
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan iş ve işlemler ile davaların takibi,
 • Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar,
 • Tahliye Davaları,
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*