İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut Sözleşmelerin yorumlanması ve tadili,
 • İşyeri Kurallarının (Yönetmelik, Tüzük vs) hazırlanması, mevcutların yorumlanması ve tadili,
 • İşverenlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • İşçilere Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • İhtarname ve İhbarname Hazırlanması,
 • İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar, (Ücret, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Fazla Mesai Ücreti)
 • İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Davalar,
 • Rücuen Tazminat Davaları,
 • Hizmet Tespit Davaları,
 • İşe İade Davaları,
 • Özel Bilirkişi Raporu Hazırlanması,
 • İşçilik Alacaklarının Hesaplanması, (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Fazla Mesai Ücreti)
 • Toplu İş Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar,
 • Emeklilik İş ve İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,
 • Yurtdışı Borçlanmalarından Kaynaklanan Davalar,
 • Çalışma ve oturma izinleriyle ilgili iş ve işlemlerin takibi,
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*