PPP (Public Private Partnership – Kamu Özel Ortaklığı)

PPP genel itibariyle bir finansman modelidir; özel sermayenin kamu sektörünün projelerinin finansmanında kullanılması fikridir. Kamu, yetersiz kaynakları nedeniyle yerine getiremediği ya da ertelediği hizmetleri özel sektörün finansman gücü sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Türkiye’de PPP’nin en yaygın uygulandığı sektör sağlık sektörüdür. Ancak altyapı yatırımları, enerji, eğitim, ulaşım gibi sektörlerde de uygulama alanı bulmaktadır. Spesifik bir hukuk dalı olmasının yanı sıra proje bedellerinin yüksekliği riski de artırmaktadır. Söz konusu model her ne kadar kamu ve özel sektörün riski paylaşmasına dayanıyor olsa da; bu risklerin iyi analiz edilmesi, ileride ortaya çıkacak ihtilafların minimize edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı olarak;

  • Hukuki danışmanlık hizmeti,
  • İhale dokümanlarının incelenmesi, dokümantasyonu, teklif stratejisi, kamu otoriteleri ve özel sektör arasındaki müzakerelere iştirak,
  • Proje Şirketlerinin kuruluşu,
  • Proje Şirketlerinin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili,
  • Alt Sözleşmelerin (taşeron, tasarım, tedarik, kira vb) müzakeresi, hazırlanması, tadili ve yorumlanması,
  • Sözleşme yönetimi,
  • Risk analizi,
  • Mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeler,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*