Sağlık Hukuku

  • Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
  • Malpraktis Davaları,
  • Sağlık Çalışanlarının Teşhis ve Tıbbi Müdahale Hatalarından Kaynaklanan İdari, Cezai e Hukuki Sorumlulukları Kapsamındaki Davalar,
  • Sağlık Çalışanlarının Haklarından Kaynaklanan Davalar,
  • Özel Hastaneler ve Kamu/İdare Arasında Meydana Gelen Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalar,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*