Sigorta Hukuku

 • Hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Sigorta poliçelerinin incelenmesi, yorumlanması ve görüş sunulması, (poliçe ile teminat altına alınan hususların belirlenmesi)
 • Eksper raporu alınması,
 • Sigorta tahkime başvuru ve takip işlemleri,
 • Trafik kazalarından kaynaklanan (zorunlu trafik sigortası, kasko) tazminat davaları,
 • İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Ferdi kazalardan kaynaklanan tazminat davaları,
 • Doğal afetlerden (deprem, sel, yangın vs) kaynaklanan tazminat davaları,
 • Cismani (bedensel) zararlardan kaynaklanan tazminat davaları,
 • Hırsızlıktan kaynaklanan tazminat davaları,
 • Konut ve işyeri sigortalarından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Hayat, maluliyet ve sağlık sigortasından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Mesleki sorumluluktan kaynaklanan tazminat davaları,
 • Seyahat sigortasından kaynaklanan tazminat davaları,
 • İnşaat All-Risk Sigortasından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Bireysel Emeklilikten kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Sigortaya ilişkin tüm alacak ve tazminat davaları,
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*