Şirketler Ve Ticaret Hukuku

 • Şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar,
 • Due Diligence,
 • Joint-Venture,
 • Vakıf ve dernek kuruluşları,
 • Ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadili,
 • Risk yönetimi,
 • Sözleşme yönetimi,
 • Kurumunuzu etkileyen mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeler,
 • Sözleşme müzakereleri, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması ve görüş verilmesi,
 • Genel Kurul Evraklarının Hazırlanması, Toplantıların Yapılması,
 • Ticaret sicilleri, bakanlıklar ve sair kurum kuruluşlardaki tescil, izin, bildirim ve ilanlar,
 • Pay ve hisse senedi işlemleri,
 • Kıymetli Evrak Hukuku (Çek, Bono ve Poliçe),
 • Tasfiye ve iflas,
 • Esas sermaye artırımı ve azaltılması,
 • Özel bilirkişi raporlarının hazırlanması,
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*