Tüketici Hukuku

  • Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
  • İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapılması ve Takibi,
  • Tüketici Hakem Heyetindeki Bilirkişi Raporlarına ve Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz,
  • İhtarname ve İhbarname Hazırlanması,
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Kaynaklanan iş ve işlemler ile davaların takibi,
  • Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Abonelik Sözleşmeleri,
  • Mesafeli Sözleşmeler,
  • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

* Yukarıda sayılan iştigal konuları tahdidi olmayıp örnek niteliğindedir. Çiloğlu İncegül Avukatlık Ortaklığı her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelik ve kalitede, konusunda uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.*