Yaş Küçültme Davası

Yaş küçültme davaları ülkemiz de çok fazla karşılaşılan bir dava türüdür. Türk Medeni Kanunu’nda mahkeme kararı olmadıkça nüfusta ki kaydın değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.

Yaşını Küçültmek İsteyen Kişi Bu Davayı Hangi Mahkemede Ve Kime Karşı Açmalıdır?

  • Yaş küçültme davaları Asliye hukuk mahkemelerinde, nüfus müdürlüğüne karşı bu dava açılmaktadır.

Yaşını Küçültmek İsteyen Kişi Hangi Sürelerde Dava Açabilir?

  • Herhangi bir süreye tabi olmayan bu dava her zaman açılabilir, hak düşürücü bir süreye bağlı değildir, lakin kamu düzenini ilgilendiren bir olay olduğu için sadece bir defaya mahsus böyle bir istemle dava açılabilir.(Daha önce bu konuyla ilgili dava açılıp karar verildiği veya ret edildiği tespit edilirse yeniden açılan dava ret olacaktır.)

Yaş Küçültme Davasında;

  • Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de davayı açan kişinin tescil engelinin olmamasıdır. Yani bunu açmak gerekirse; kişinin iddia ettiği doğum tarihi ile nüfusa kayıt tarihi olan tescil tarihi arasında zaman farkı yoksa yaş küçültülmez ama zaman farkı varsa, o fark kadar yaşı küçültülebilir .(örn: doğum tarihi 01.01.1985, tescil tarihi 15.02.1988 gibi olursa, bu tescil tarihine kadar küçülebilir)
  • Yaşını küçültmek isteyen kişinin; herhangi bir hastane, doğum evi, sağlık ocağı gibi kurumda doğum tarihinin kaydının bulunmaması gerekir.(ör: yaş küçültme isteminde bulunan kişinin evde doğduğunu beyan etmeli ve tanıklarının ifadeleride bu yönde olmalıdır.) Uygulamada böyle bir kaydın varlığı davanın reddine sebep olmaktadır.(Böyle bir kurumun kaydının kesin olduğu kabul edilir.)
  • Yaş küçültmeye ilişkin talebinizi haklı kılan resmi olayları(bazı örnekler vermek gerekirse; askerliğe giriş, emeklilik, evlilik, eğitim, sınavlar ve memuriyete girme başta olmak üzere) özellikle belirtilmesi durumunda hâkim hukuki süreçte bunlara göre karar vermek zorundadır.
  • Bu davayı açan kişinin küçültmek istediği yaşta kardeşi var ise, bu takdirde yaşının küçültülmesi mümkün değildir. Uygulamada kardeş engeli olarak adlandırılan bu halde dava reddedilmektedir. Bunun sebebi de tahmin edileceği üzere kardeşlerin ikiz olma durumu haricinde bir kadının aynı tarihte birden fazla çocuk dünyaya getirmesi mümkün değildir.
  • Davayı açan kişi 18 yaşını doldurmamış ise velisi veya vasisi, dilerlerse de bir avukata vekâlet vererek davanın açılması sağlanır.(Bu dava türünün 1 defaya mahsus açılma hakkı olması sebebiyle çok kapsamlı hazırlanılması gerektiği unutulmamalıdır.)
  • Doğum tarihinin küçültülmesini talep eden kişi dava açıldıktan sonra mahkemenin yönlendirmesiyle tam teşekküllü bir hastaneden “sağlık kurulu raporu(kemik yaşı tespiti)” alacaktır. Gerçek yaşının kütükte yanlış yazıldığını ifade eden en az 2 tanık dinletecektir. Davada yaşını küçültmek isteyen kişinin görüntüsünün de nüfustaki yaşını yalanlaması gerekir. Hâkimin “fiziksel görünümü” bizzat değerlendirmesi ve iddiayı yalanlayıp yalanlamadığını tutanağa geçirmesi gerekir.
  • Davanın ne kadar süreceği de merak konusudur. Bu konuda net tarihler verilemese de uygulamada mahkemelerin yoğunluğuna göre ve tarafların davaya hazırlanmasına göre süre 2-7 ay arasında değişebilmektedir.
Dilerseniz yaş büyütme ile ilgili sayfamızıda ziyaret edebilirsiniz.

6 Responses to Yaş Küçültme Davası