Bir Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır?

Bizlere sorulan ve merak edilen konulardan biri de evlilik birliğinin 1 yıl dolmadan nasıl sonlandırılacağıdır; maalesef uygulamada 1 yılı doldurmamış evlilikler için anlaşmalı boşanma davası mümkün değildir.

Evliliklerinde 1 yıl dolmadan boşanma davasını anlaşmalı boşanma olarak açan tarafların davası mahkeme tarafından ret olmaktadır. (1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler açısından bu süreci hukuki anlamda en iyi şekilde yürütmek gerekir. O nedenle tarafların ikisinin de boşanmak istemesi durumunda uzman bir boşanma avukatı ile görüşülerek en kısa sürede boşanma sağlanabilir.)

Anlaşıldığı üzere her iki eş boşanmak istese de her hâlükârda davayı çekişmeli boşanma davası şeklinde açmak zorundadır.

Konuyu açarsak, örneğin; evliliklerinin 4. Ayında boşanma kararı alan eşlerin avukat aracılığıyla veya kendilerinin mahkemeye çekişmeli boşanma türlerinden biriyle başvurarak davayı açması gerekir. Dava açıldıktan sonra eşlerin boşanma yönündeki hal ve tavırlarıyla, kusurlu olan eşin kusurunu kabul etmesiyle, evlilik birliğinin devam edemeyecek bir hal aldığını gösterecekleri tanıklarla ve diğer delillerle ispat etmesi durumunda çekişmeli boşanma davası hızlanır ve hâkimin takdir yetkisiyle evlilik son bulur.

Burada önemli olan husus tarafların ortak “kabulle-onayla” evlilik birliğinin sarsıldığını ve devam etmesinin artık eşler için çekilmez bir hal aldığını bu sebeple boşanmanın tarafların lehine bir karar olduğunun açık ve net olarak hâkimin takdirine sunulması gerekmektedir.

Dava devam ederken evliliğin anlaşmalı boşanmanın şartlarından olan bir yıllık sürenin dolması halinde tarafların anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak tek celsede boşanma davasının karara bağlanabilmesi mümkündür.