Ortak Velayet Nedir? Şartları ve Nafaka

Ortak velayette nafaka konusunu izah edebilmek için öncelikle velayetin hukukumuzda ki tanımını ve müşterek çocuklar adına mahkeme tarafından belirlenecek olan nafaka kavramını kısaca özetlemek gerekir.

Velayet

küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda kanunun ana babaya yüklediği görevler ile bu görevlerin gereği olan hakların tümünü ifade eder. Türk mahkemelerinde görülen boşanma davalarında velayetin düzenlenmesi, çocuğa ilişkin ilkelerle birlikte ana babaya ilişkin ilkelere de dayanmaktadır. Türk Medeni Kanunu m. 336 f.3 hükmüne göre velayet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi hakimi belirler. Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğu için tarafların bu konuda ki talepleri değerlendirilirken hakimin vereceği kararla birlikte velayetin kimde kalacağı hususu belirlenir. Boşanmaya karar verilmesi halinde hakim velayeti eşlerden birine vermek zorundadır. Aile mahkemesi hakimi tarafların ergin olmayan bütün çocukları hakkında velayeti düzenlenmek zorundadır.

Nafaka

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara nafaka verilebilmektedir.

cocuga-verilebilecek-nafakalar

Türk Medeni Kanunu m.169 hükmüne göre boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan geçici önlemleri re’sen alır. Bu önlemler eşler hakkında olduğu kadar onların müşterek çocuklarına yönelik olarak kendiliğinden alınabilir. Ortak velayette nafaka konusunda Türk hukuk sistemimizin taraflara ne tür imkanlar sağladığı hususuna aşağıda değinilmektedir.

Ortak Velayet

Ortak velayet hususu hukuk sistemimizde oldukça tartışmalı konular arasında yer almaktadır. Medeni kanun hükümlerine göre her ne kadar velayet hususu bir kanun maddesi olarak yer almasa da ilgili hükümlerine göre, eşlerin boşanmasıyla birlikte müşterek çocuklarının velayetinin taraflardan birine verileceği konusunda açıklık mevcuttur.

Yargıtay yerleşmiş içtihatlarına göre ortak velayetin mümkün olmadığı hatta ülkemizde ortak velayet konusunun kamu düzenine aykırı bir konu olduğu yönünde kararlar mevcuttur.

Peki Ortak Velayet yönünde Türk Hukuk Sisteminde herhangi bir karar verilmiş midir?

Şöyle ki Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal bir kararı mevcuttur. Ancak Türk Medeni Kanununda ortak velayete ilişkin herhangi bir kanun değişikliği söz konusu değildir. Bu sebeple boşanma davalarında ortak velayet talep edilse dahi hakim tarafından reddedilecek ve müşterek çocuğun velayeti taraflardan birine verilecektir.

Ortak Velayette Nafaka Nasıl Değerlendirilmektedir?

Ortak velayet kanun maddelerinde yer almış olsa ve ortak velayet konusunda karar verilir duruma gelinse dahi ortak velayette nafaka verilmesi hususunda herhangi bir indirim yapılması yönünde bir durum söz konusu değildir. Şöyle ki; boşanma davası sırasında müşterek çocuk ile ilgili durumlarda çocuğun üstün yararı gözetilmektedir. Nafaka miktarı belirlenirken hakimler tarafından çocukla ilgili birden çok husus (çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitimi, sağlık giderleri vb.) dikkate alınarak karar verilir. Bu sebeple ortak velayet verilse dahi çocuğa bağlanacak nafakada indirime gidilmez. Nafakanın kullanımında önemli olan çocuğun tüm bakım giderlerinin maddi olarak karşılanmasıdır. Hukuk sistemimizde velayet taraflardan birine verildiği için, velayeti alamayan taraf velayeti alan tarafa çocuk lehine hükmedilmiş nafakayı ödemekle yükümlüdür. Müşterek çocuğa kim bakıyorsa karşı taraf mahkemenin belirlediği nafaka miktarını velayeti alan tarafa ödemekle yükümlüdür. Ortak velayette nafaka konusunda evet velayetle ilgili tüm sorumluluklar ortak yürütüldüğü gibi nafakada indirim olarak değil de nafakayı ortak karşılamak gibi bir husus gündeme gelebilir.

Hukuk sistemimizde ortak velayet düzenlenmediği için ortak velayette nafaka konusunda aklınıza takılan tüm sorular bir kanun maddesi, emsal Yargıtay kararları çerçevesinde cevaplanmamaktadır.

!!! Boşanma kararının alınması ve boşanma sürecine girilmesi eşleri psikolojik olarak oldukça yıpratır. Eşlerin müşterek çocukları da varsa bu zorlu süreç ikiye katlanır. Eşler boşanma kararıyla birlikte yeniden hayat kurarlar ancak müşterek çocukları olan taraflar yeni hayatlarında da bir ebevyn olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bu sebeple önemli olan çocukların anne ve babalarının boşanma sürecinden maddi manevi anlamda en az şekilde hasar almalarıdır. Boşanma davalarında çocuklarla ilgili kararlar alınırken Aile Mahkemesi hakimlerinin çocuğun üstün yararını belirleyerek ona göre karar vereceklerine olan inancımız tamdır. Bu zorlu sürecinizi alanında uzman bir avukat yardımıyla kolaylaştırabilir, hem kendiniz hem de müşterek çocuklarınızla ilgili verilecek en iyi kararlar noktasında davanızı hukuk büromuzdaki uzman boşanma avukatlarımıza emanet edebilirsiniz.

2 Responses to Ortak Velayette Nafaka