ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

Boşanma davası devam ederken zina başlıklı yazımızda farklı bir boşanma sebebiyle açılan dava sırasında öğrenilen zina eylemi karşısında hangi dava yolunu seçeceğimizden bahsetmiştik. Gelelim yalnızca zina sebebiyle açılan boşanma davasının hukuki bakışına.

Evlilik birliğinin kurulması sonucunda eşler arasında sadakat yükümlülüğü söz konusudur. Görüldüğü üzere cinsel sadakat evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için doğan yükümlülüklerinden biridir. Belki de en önemlisidir.

Zina evrensel bir boşanma sebebidir. Zina, evlilik birliğine karşı yapılmış en büyük hakaret ve sadakatsizlik olup hemen her devrin hukukunda bir boşanma sebebi sayılmıştır. Türk hukuk sisteminde de zina özel boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır.

Zina sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir.

 • Evlilik koşulu,
 • Cinsel ilişki koşulu,
 • Kusur koşulu.

Yukarıda belirtilen bu 3 koşul sağlanmışsa taraflardan zina eylemine maruz kalan eş boşanma davası açabilir ve bu koşulları mahkeme huzurunda ispatıyla birlikte boşanma kararı verilir. Bu koşulların içeriklerini kısaca anlatalım.

Evlilik koşulu

Evlilik hukuken kurulmuş olmalıdır. Zinanın varlığı için taraflar arasında evlilik birliği kurulmuş olmalıdır ki her iki tarafın da birbirine karşı sadakat yükümlülüğü olsun.

 • Nişanlılıkta uygulanmaz: Eşinin henüz nişanlı oldukları dönemde karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurduğunu evlilik birliği içinde öğrenilmişse diğer koşulların da varlığı halinde evliliğin iptali
 • Ayrılık kararı olsa da uygulanır: Eşlerden birisi için ayrılık kararı verilmesi halinde bu dönemde eşin dışında karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulması zina sebebiyle boşanma davası açılmasına sebep olur.
 • Ayrı konut edinme hakkı bulunsa da uygulanır: Eşlerin birisi için ayrı yaşama hakkı bulunması halinde bu dönemde eşin dışında karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulması zina sebebiyle boşanma davası açılmasına sebep olur.

Cinsel ilişki koşulu

Zinanın bu koşulu evli erkeğin karısından başka bir kadınla ya da evli bir kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasıdır.

Zina sayılan davranışlar şu şekildedir;

 • Her şekilde kurulan cinsel ilişki zina sayılır,
 • Eksik kalkışma zina sayılır,
 • Bir cinsel ilişki zina için yeterlidir,
 • Otelde aynı odada gecelemek zina için yeterlidir,
 • Yalnız olarak aynı evde gecelemek zina için yeterlidir,
 • Aynı cinsle cinsel ilişki zina sayılmalıdır.

Her türlü cinsel davranış zina sayılmamaktadır. Zina sayılmayan davranışlar varsa ancak yine de evlilik birliğini sarsan hareketler varsa “evlilik birliğinin temelden sarsılması” ya da “ haysiyetsiz hayat sürme” sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Zina sayılmayan davranışlar şu şekildedir;

 • Hayvanla cinsel ilişki zina sayılmaz,
 • Yapay döllenme zina sayılmaz,
 • Aşıkane hareketler zina sayılmaz,
 • Bakım amaçlı kalma zina sayılmaz.

Kusur koşulu

Zina eyleminin anlamını kısmen anladığı halde bu eylemi gerçekleştiren kusurlu sayılır.

 • Cinsel ilişki isteyerek olmalıdır,
 • Cinsel ilişki meşrulaştırılamaz,
 • Cinsel ilişki takas konusu yapılamaz. ( her iki eş de zina eylemini gerçekleştirmişse her iki eş de birbirine karşı zina sebebiyle boşanma davası açabilir.)

 ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA İSPAT

Zinanın her türlü kanıtla ispatı olanaklıdır. İspat yükü davacıdadır. ( Davayı açan kişidedir.)

Zina İspat Araçları

Zina eyleminin varlığı bazı ipuçları, tavır ve davranışlardan çıkarılacak karinelerle kabul edilmelidir. Zina vakasında ispat araçlarına şu şekilde açıklık getirilmelidir.

 • Gebe kalmak,
 • Zührevi hastalığa yakalanmak,
 • Fotoğraflar,
 • Düğün yapmak,
 • İletişim araçları,
 • Tanık anlatımları,
 • Otel kayıtları,
 • Hamilelik testi,

Yukarıda sayılan zina sebepleri dışında ciddi sebeplere dayanan kuvvetli bir şüphenin varlığı da ispat için kullanılabilir. Ancak yukarıda sayılan sebepler kadar etkili sonuç doğurmaz. Yine de kuvvetli bir şüpheyi haklı gösterecek diğer deliller de zina sebebiyle boşanma davalarında ispat aracı sayılır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA, DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI

Zina sebebiyle boşanma davasında dava hakkı iki halde ortadan kalkar. Hak düşürücü süre ve af.

 • Hak düşürücü süre: Zina sebebiyle boşanma davasında davaya hakkı olan kadın veya kocanın,

-boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay,

-her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer.

 • Af: Zina mutlak bir boşanma sebebi olduğu halde af halinde dava hakkı düşer. Zina sebebiyle boşanma davalarında af zina yapan eşin kabulüne bağlı değildir.

 

!!! Zina sebebiyle boşanma davası özel boşanma sebeplerinden olup ileri sürüldüğü takdirde ispatı ve dava süreci açısından zor yürütülen önemli davalardır. Bu sebeple avukat aracılığıyla yürütülmesinde fayda vardır. Zina sebebiyle boşanma davasının hukuki sonuçları, davanın usulen yürütülmesi ve takibi hakkında hukuk büromuzdaki aile hukuku alanında uzman avukatlarımızdan randevu alıp bilgi sahibi olabilirsiniz.